Cơ chế giải quyết khiếu nại

Cơ chế giải quyết khiếu nại

YOUONE có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website YOUONE.vn. YOUONE  có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website YOUONE.vn

Khi phát sinh tranh chấp, YOUONE đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của YOUONE và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1:Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: YOUONE hoặc gọi đến hotline: 0931724645
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của YOUONE sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên YOUONE sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để khiếu nại đó.
  • Bước 3: YOUONE yêu cầu người mua cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.
  • Bước 4: YOUONE sẽ giải thích các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu khách hàng yêu cầu.